Схема екологічного паспорту підприємства

схема екологічного паспорту підприємства
Водночас можна оцінити й ефективність застосованої технології, повноту використання сировини й палива, ефективність технології очищення стічних вод і газодимових викидів та перероблення відходів виробництва. Застосування різних форм для розповсюдження інформації щодо природоохоронних та просвітницьких заходів. Якщо документи розробляли не «свої», а, скажімо, інша фірма, то ця документація автоматично не погоджується департаментом екології Львівської ОДА, де головою є Хом’як Мирослав Степанович. Кількість переадресацій можна зменшити, якщо у броузері працюють кукі. ПопередняЗМІСТНаступна 11.7. Екологічна паспортизація підприємств Екологічна паспортизація підприємств та інших господарських об’єктів є одним із ефективних перспективних заходів охорони навколишнього природного середовища. Узгоджений з органами місцевого самоврядування і природоохоронними органами, екологічний паспорт підлягає реєстрації.


Екологічний паспорт річки — це уніфіковане зведення основних даних про водний режим, фізико-географічні особливості, використання природних ресурсів і екологічну обстановку в її басейні, а такожвідпрацювання рекомендацій щодо підвищення стійкості екологічної системи. Проблема побудови карт забруднення атмосфери сама по собі не нова. Тривалість планової перевірки не повинна перевищувати п’ятнадцяти робочих днів, а для суб’єкта малого підприємництва — п’яти робочих днів. Але збільшилася концентрація цинку, на рівні 2008 року залишився зміст фенолу. Вздовж крупних транспортних магістралей характерна надмірна концентрація свинцю, поліциклічних ароматичних вуглеводнів. Були виконані розрахунки розсіювання ЗР у приземному шарі атмосфери міста для таких ЗР як діоксид сірки, оксиди азоту (у перерахунку на діоксид), оксид вуглецю та тверді речовини. Як приклад на рисунку наведена карто-схема забруднення території м. Дніпропетровська двоокисом сірки.

Побудова карт потрібна для систем екологічного моніторингу: при обробці екологічної інформації, оцінки повноти і наглядності вихідних даних, виборі математичних і програмних засобів обробки інформації та побудові прогнозних моделей. Цей облік веде Міністерство екології, однак відомство оперує лише тією інформацією, що надана з регіонів. Автор: Вікторія Доскіч, Тетяна Стежар . Після аварії на ЧАЕС питання екологічного оздоровлення країни мала неабияку актуальність / УНІАН Екологічна паспортизація українських підприємств розпочалася ще наприкінці 80-х років. Специфікація та настанови щодо застосування». ДСТУ ISO 14004-97 «Системи екологічного управління. З метою визначення впливу підприємств на навколишнє середовище і контролю за дотриманням природоохоронних норм і правил у процесі господарської діяльності розробляється екологічний паспорт. Але у воді збільшився середньорічний зміст нітритного азоту, марганцю та цинку. У створі вище устя Лопані, після Диканівських очисних споруд, якість води покращилася — зменшилися середньорічні концентрації шестивалентного хрому, нафтопродуктів, амонійного й нітритного азоту, а також міді.

Похожие записи: