Монтажна схема еденичен ел ключ

монтажна схема еденичен ел ключ
Много от производителите на ключове за осветление поставят в продукта си електрическа схема и дори снимки на начините за свързване на ключовете. Нещата като логика и схема са съвсем прости, затова ще се спрем на практическото свързване на ключовете и лампата, т.е. на монтажа. Кабели с неме тална и метална обвивкаПомещения от всички видове и външни инсталацииНа лавици и в кожуси с подвижни капаци СъщоПомещения от всички видове и външни инсталации (само специални проводници на носещи въжета за външни инсталации или кабели)На въжетаСпециални проводници на носещи въжета. След това включваме тока и търсим с фазомер къде има фаза. Би трябвало да намерим фаза единствено на един от проводниците.


Нека приемем, че имаме две конзолни кутии в двата края на един коридор, в които имаме изведени по три проводника от типа ПВА-1. Първо трябва да свалим предпазителят и да заголим всички проводници, като внимаваме да не се опират един с друг. ЧАСТ СЕДМАСПЕЦИФИЧНИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕДБИГлава тридесет и седмаЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИРаздел IОбласт на приложение. Ако коридорът или стълбището е дълго, може да се поставят повече от една лампа в паралел на първата. Важно е да отбележим, че ключовете сх1, сх.6 и сх8, външно не се различават едни от друг, поне от предната страна, затова е важно да поискаме при покупка ключ от нужния ни вид и добре да ги огледаме отзад. Както и другите опитни фирми , ние се стремим да изградим по-особени взаимоотношения с клиентите, основаващи се на доверие, стремеж към съвършенство и търсене на изгодни алтернативи. Девиаторен ключ се използва в случаите, когато се налага една лампа да се включва и изключва от две места.

Във вторият девиаторен ключ влизат двата проводника от първия ключ и излиза фазов проводник, отиващ към лампата. Този ключ също се нарича и ключ „схема 6“, за разлика от обикновения ключ за осветление, който се нарича ключ „схема 1“. Думата девиаторен произлиза от латинското deviatio, което означава – отклонение. Всичко това прави електроинсталациите, домофонните системи и системите за достъп достъпни и икономически рентабилни, което е важно условие за физическите лица и фирмите. Понякога се налага източникът на светлина да се командва от три места, тогава се налага да се използва ключ „схема 8“ или още – кръстат ключ, принципно той може да се разглежда като два девиаторни ключа в общ корпус и общ бутон за управление.

Похожие записи: