Приклади структурних схем речення

приклади структурних схем речення
Стати на бік однієї із частин дилеми (найлегше й найочевидніше). Запропонувати свій (третій!) варіант. Об’єднати дві точки зору. Наявність їх впливає на кількість балів за логічність твору, отож вони не­обхідні. Мова не йде про запитан­ня, які фактично містять у собі відповідь, ось як, на­приклад: «Чи погоджуєтеся Ви з думкою про те, що чим людина освіченіша, тим вона вільніша?» Тут усе просто: погоджуєтеся або ні. Відповідно їхні твори починалися приблизно так: «Я вважаю, що подальшу долю людства визначить віра в колек­тивний людський розум», «На мою думку, життя суспільства визначають вчинки й досягнення окре­мих особистостей». Одна дівчинка не погодилася з обома твердженнями. Поясніть, чому в ньому стоять поруч два підрядні сполучники що і коли б. Для чого використовується кожен із них? Усе досить просто: обов’язкові слова (отже, таким чином, можна підсу­мувати тощо) й одне-два речення, суголосні тезі.


Речення з різними типами зв’язку в мовознавчій літературі ще називають складними синтаксичними конструкціями. Висновок повинен бути компактним: не потрібно формулювати якісь нові твердження чи уточнювати висунуту тезу – так учень ризикує заплутатися. Важливо, щоб робота над кожною складовою частиною твору закінчувалася прослуховуванням кількох варіантів, обговоренням їх, редагуванням (якщо потрібно) і записуванням найкращого фрагмента. Книги не выносить Вы находитесь на неполной копии страницы опубликованной предприимчивым читателем Библиотеки. Можливі кілька варіантів. 1.Теза сформульована в темі твору. 2.Тема твору – дилема (вибір із двох варіантів). 3.Тема твору – запитання, отже, тезу потрібно сформулювати самому. 4.Тема твору – речення описового характеру, у якому немає сформульованої тези.

Підкреслюємо, що приклад з літератури чи інших видів мистецтва буде повноцінним лише за умови, коли зазначено автора (письменника, режисера, художника) і назву твору. Визначте види підрядних та засоби зв’язку частин речень. Пояснюємо учням, що вони пишуть твір-роздум на тему вільну (найчастіше – морально-етичну), а не літературну, тож повинні стежити, щоб висловлення не обернулося на аналіз худож­нього твору. Аргументація, як показує досвід, є найважчим моментом для школярів, тому цій частині роздуму потрібно приділити особливу увагу.

Похожие записи: