Біогеохімічний цикл сульфуру схема

біогеохімічний цикл сульфуру схема
Уперше думку про лімітуючий вплив максимального значення фактора поряд з мінімумом висловив у 1913 р. американський зоолог В.Шелфорд, який сформулював закон толерантності. Живий світ Землі складається з організмів трьох основних типів: автотрофів (продуцентів), гетеротрофів-консументів і гетеротрофів-редуцентів. Неорганічний фосфор з порід земної кори втягує­ться в циркуляції вилуговуванням і розчиненням і таким чином попа­дає в екосистеми, поглинається рослинами, що синтезують за його участю різні органічні сполуки. Кількість сонячної енергії, що досягає поверхні Землі, у районах з помірним або помірно жарким кліматом дорівнює в середньому 10 млрд. ккал на 1 га за рік. Кисень, що міститься в атмосфері і в поверхневих мінералах (осадові кальцити, залізні руди), має біогенне походження і повинен розглядатися як продукт фотосинтезу.


Цей кругообіг добре викладений у Ю.Одума (1989). На рис. 34 кругообіг показано з точки зору енергетики водної екосистеми. Кругообіг азоту — один із самих складних, але водночас самих ідеальних кругообігів. Значну роль у процесах, що відбуваються у природі, обирає біосфера — зона існування живих організмів.

Залишки відмерлих рослин та тварин сприяють утворенню гумусу. Він поглинається рослинами, котрі при його участі синтезують різні органічні сполуки і таким чином включаються в трофічні ланцюги. Основна маса акумульована в карбонатах на дні океану (1016 т), в кристалічних породах (1016 т), кам’яному вугіллі та нафті (1016 т) що беруть участь в великому циклі.

Похожие записи: